Färdigblandat

  • Betong
  • Golvbruk
  • Murbruk
  • Putsbruk

Betong

Weber Cementbruk A

Ger hög hållfasthet vid putsning/murning samt lagning på betongunderlag.

Weber finbetong c32/40

Finbetong K40 

Weber grovbetong c32/40

Grovbetong K40

Betong Övrigt

Sten Berg och Betongspräckare

Weber Betongspackel Snabb

Snabbhärdande spackelmassa för lagning och skarvspackling i skikt upp till 10 mm, samt håligheter och fördjupningar upp till 50 mm på de flesta horisontella underlag, även utomhus

Cement

Bildnamn Weber Byggcement

För alla vanliga gjutningsarbeten.

Betongreparation

Weber Rep 45 Reparationsbruk

Lagning av betong i tjocklekar 5-50 mm.

Expanderbetong

Bildnamn Weber exm 702 Expanderbetong fin

Expanderbetong fin. Avsedd för undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, stål- och betongpelare, räckesståndare m.m. Samt horisontella betonglagningar och injekteringsarbeten.

Bildnamn Weber exm 722 Expanderbruk express

Expanderbruk Express 

Maxfix 2,5 kg

Maxfix är ett specialkomponerat lätt spackel, avsett för lagningar på de flesta förekommande underlag. Inomhus och utomhus. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig lagningsmassa. Maxfix är spik och skruvbar. Lätt att slipa. Lätt att forma.Torktid: 6 - 24 timmar beroende på skikttjocklek och temperatur.