SAND

 • Gjutsand 0/8
 • Putssand 0/4

KROSSPRODUKTER

 • Bärlagergrus 0/32
 • Väggrus 0/18
 • Stenmjöl 0/5
 • Flis 2/5
 • Singel 5/8
 • Singel 8/11
 • Makadam 11/16
 • Makadam 16/22

 

.

JORD I LÖS VIKT

 • Harpad matjord
 • Fyllnadsjord

.

Hönsgödsel

Hönsgödsel Vårt pris 80:- Klicka på bilden för Produktblad

Naturgödselmedel. Pelleterad för lättare spridning och för luktreducering. Lämplig både till köksland och trädgård. Rik på lättlösligt kväve.

.

OgräsNIX Dubbel Effekt 5L

OgräsNIX Dubbel Effekt Vårt pris 99:-

OgräsNIX Dubbel Effekt tar snabbt och effektivt bort ogräs och annan oönskad vegetation på hårdgjorda ytor (grusplaner, stenplattor, betong, asfalt etc.) i trädgården och allmänna ytor.

OgräsNIX DE innehåller 9,5% ättika och har försetts med en särskild tillsats, ett ytavspännande s.k. vätmedel. Ogräset dör inom några timmar efter behandlingen. Detta ger en ökad effekt jämfört med traditionell ogräsättika och extra effekt mot ogräs och annan oönskad vegetation.

Upprepade behandlingar kan förhindra små och ytliga rötters fortsatta tillväxt och nya frön från att börja växa.

OgräsNIX DE är biologiskt nedbrytbar (bryts snabbt ner till koldioxid och vatten) och helt fri från glyfosater.