SAND

 • Gjutsand 0/8
 • Putssand 0/4

KROSSPRODUKTER

 • Bärlagergrus 0/32
 • Väggrus 0/18
 • Stenmjöl 0/5
 • Flis 2/5
 • Singel 5/8
 • Singel 8/11
 • Makadam 11/16
 • Makadam 16/22
 • Asfaltkross

 

.

JORD I LÖS VIKT

 • Harpad matjord
 • Fyllnadsjord

.

Hönsgödsel

Hönsgödsel 1,5kg Vårt pris 60kr

Färdigt att användas

Lämplig till både kökslandet och trädgården

Pelleterad för lättare spridning och luktreducering 

.

ÄTTIKA MOT OGRÄS 5L

Ättika mot ogräs 5 liter Vårt pris 120kr

Substral Ättika mot ogräs: Substral Speed 6% är ett unikt och patenterat trippelverkande bekämpningsmedel som effektivt tar bort ogräs och annan oönskad vegetation på hårdgjorda ytor som grusplaner, stenplattor, betong och asfalt.