Trädgårdsjord

Trädgårdsjord 1 st 35 kr - 4 st 130 kr

För jordförbättring vid vårbruk, höstgrävning och plantering i trädgård, köksland, växthus, urnor, krukor och balkonglådor.

Gräsmattedress

Gräsmattedress 1 st 50 kr - 4 st 175 kr

Dressen mjukar upp hårda gräsmattor och hjälper sandiga jordar att hålla fukten. Dressen innehåller både sand och mull, vilket gynnar gräsets tillväxt - det blir fler nya skott. Lagom gödslad för stödsådd i kala fläckar.

U-Jord

U-jord 1 st 75 kr - 3 st 200 kr

För odling i balkonglådor, amplar, urnor och andra kärl. Innehåller långtids- verkande gödsel, vilket främjar växtligheten hela säsongen.

Vår Egen Jord

Vår egen jord 1 st 75 kr, 3st 200 kr

För odling i balkonglådor, amplar, urnor och andra kärl. Innehåller långtidsverkande gödsel, vilket främjar växtligheten hela säsongen.

Långtidsverkande gödsel ger växterna gödsel under ca 4 månader vilket gör terrassjorden perfekt för krävande växter under sommarperioden. Ge växterna det vatten de behöver så får du frodiga växter hela sommaren. 

Så-och kaktusjord 18 liter 1 st 50 kr, 4st 175kr

Avsedd för frösådd, stick­lingar och kaktusar. Tillverkad av naturliga rå- varor, godkänd för ekologisk odling. 

Barkmull

Barkmull 1 st 50 kr - 4 st 175 kr

Luckrar täta lerjordar och gör lerjorden lättare att bearbeta. Sandjord får bättre stuktur och bevarar fukten bättre.

Grönsaksjord-KRAV

Grönsaksjord - KRAV 1 st 75 kr - 3 st 200 kr

För odling i trädgårdsland, växthus och odlingsbänkar. Tillverkad av naturliga råvaror och godkänd för ekologisk odling. Innehåller PlusMineral som bl.a. är rik på kisel. Gödslad med KRAV godkänd gödsel.

Planteringsjord

Planteringsjord 1 st 50 kr - 4 st 175 kr

Planterings- jorden är mullrik och välgödslad. Gödseln räcker ca 4 veckor beroende på växtplats och skötsel av planteringen. 

Täckbark

Täckbark 1 st 50 kr - 4 st 175 kr

Marktäckning ger växterna god utveckling genom jämn marktemp. och bibehållen jordfuktighet. Skyddar plantor och buskar mot frostskador och uttorkning. Motverkar ogräs.

Rhododendronjord

Rhododendronjord 1 st 75 kr - 3 st 200 kr

Lämplig vid plantering av surjords- växter, t ex rhododendron, azalea, erica, ljung och blåbär som kräver en jord med grov struktur och lågt pH-värde.

Naturgödsel

Naturgödsel 1 st 50 kr - 4 st 175 kr

Naturgödsel- kompost som blandas med torv och för- stärkts med mineralgödsel. Blandas med den vanliga jorden vid sådd & plan- tering. Brukas ner vår el höst

Torv Naturell

Torv Naturell 1 st 75 kr - 3 st 200 kr

Ogödslad och okalkad torv med lågt pH-värde. Ett bra jordförbätt- ringsmedel och lämplig vid mark- täckning av kalkskyende växter som tex rhododendron.

Rosjord

Rosjord 1 st 75 kr - 3 st 200 kr

En mullrik jord med kisellera, vilket ger växten stadga och fungerar som vatten- och närings- magasin. Kisel främjar tillväxt och knoppbildning samt för- bättrar växtens möjlighet att ta upp näring ur jorden. Vidare ger det växten större motstånds- kraft mot växtsjukdomar.