Trädgårdsjord

För jordförbättring vid vårbruk, höstgrävning och plantering i trädgård, köksland, växthus, urnor, krukor och balkonglådor.

Gräsmattedress

Dressen mjukar upp hårda gräsmattor och hjälper sandiga jordar att hålla fukten. Dressen innehåller både sand och mull, vilket gynnar gräsets tillväxt - det blir fler nya skott. Lagom gödslad för stödsådd i kala fläckar.

U-Jord

För odling i balkonglådor, amplar, urnor och andra kärl. Innehåller långtids- verkande gödsel, vilket främjar växtligheten hela säsongen.

Vår Egen Jord

Vår egen jord

För odling i balkonglådor, amplar, urnor och andra kärl. Innehåller långtidsverkande gödsel, vilket främjar växtligheten hela säsongen.

Långtidsverkande gödsel ger växterna gödsel under ca 4 månader vilket gör terrassjorden perfekt för krävande växter under sommarperioden. Ge växterna det vatten de behöver så får du frodiga växter hela sommaren. 

Avsedd för frösådd, stick­lingar och kaktusar. Tillverkad av naturliga rå- varor, godkänd för ekologisk odling. 

Barkmull

Luckrar täta lerjordar och gör lerjorden lättare att bearbeta. Sandjord får bättre stuktur och bevarar fukten bättre.

Grönsaksjord-KRAV

För odling i trädgårdsland, växthus och odlingsbänkar. Tillverkad av naturliga råvaror och godkänd för ekologisk odling. Innehåller PlusMineral som bl.a. är rik på kisel. Gödslad med KRAV godkänd gödsel.

Planteringsjord

Planterings- jorden är mullrik och välgödslad. Gödseln räcker ca 4 veckor beroende på växtplats och skötsel av planteringen. 

Täckbark

Marktäckning ger växterna god utveckling genom jämn marktemp. och bibehållen jordfuktighet. Skyddar plantor och buskar mot frostskador och uttorkning. Motverkar ogräs.

Rhododendronjord

Lämplig vid plantering av surjords- växter, t ex rhododendron, azalea, erica, ljung och blåbär som kräver en jord med grov struktur och lågt pH-värde.

Naturgödsel

Naturgödsel- kompost som blandas med torv och för- stärkts med mineralgödsel. Blandas med den vanliga jorden vid sådd & plan- tering. Brukas ner vår el höst

Torv Naturell

Ogödslad och okalkad torv med lågt pH-värde. Ett bra jordförbätt- ringsmedel och lämplig vid mark- täckning av kalkskyende växter som tex rhododendron.

Rosjord

En mullrik jord med kisellera, vilket ger växten stadga och fungerar som vatten- och närings- magasin. Kisel främjar tillväxt och knoppbildning samt för- bättrar växtens möjlighet att ta upp näring ur jorden. Vidare ger det växten större motstånds- kraft mot växtsjukdomar.