Murbruk

gullex murbruk M2,5 gullex murbruk M2,5

Använd torra och jämnt sugande murstenar/block.

Eldfast Bruk Använd torra stenar.
Fukta ytorna lätt före murning.

Puts

Weber Base 133

Weber Base 133 Putsbruk B Hand 

Weber Base 224

Weber base 224 Puts och Murbruk C.

.

Weber Base 222

Mur och Putsbruk B

Weber Tunnfogsbruk M10

weber tunnfogsbruk M10

Används till tunnfogsmurning med tex lättbetong.

.