Putsbruk

Putsbruk Weber Base 133

Putsbruk B Finputsbruk för mindre lagningar, max 5mm/skikt.

Weber Base 103 rödgrund

Används för att säkerställa vidhäftning mot underlaget för efterföljande putsskikt. Rödpigmenterat. Pumpbart

.

Mur och Putsbruk C Weber Base 224

Mur och putsbruk C Speciellt för handapplicering. Används vid grovputsning, slamning och renovering av puts- och murverk samt vid murning över mark