Leca

Leca lättklinker - köp i hl eller m3

Namnet Leca® är en förkortning av Light Expanded Clay Aggregate som fritt översatt betyder lätt expanderad lera.Lecakulorna används inte bara i blomkrukor. De används bl.a. som markisolering under hus, som lätt fyllning vid vägarbeten, ballatmaterial m.m... Därutöver används lecakulorna till att framställa olika typer av lecablock, eller byggblock, och grundelement.

Leca Block

Weber Leca Murblock Typ 3

Murblock baserade på Leca lättklinker, cement och vatten, som tillverkas i olika bredder.

Weber Leca Balk

Balkar av armerad massiv Leca lättklinkerbetong. De används som bärande alt. överbryggande element över fönster- och dörröppningar

Leca i säck

Leca i säck

Lätt expanderad lera – Leca Lättklinker – är ett hårt granulärt keramiskt material med inre luftfyllda porer. Lera pelletiseras, torkas och expanderas i en roterande ugn vid temperaturer mellan 1100 °C och 1200 °C. Utfallet är Leca kulor i storlekarna 0-32 mm som siktas upp i olika sorteringar.

Isolerblock

Bildnamn Isoblock

Leca Isoblock är ett sammansatt block med isolering av polyuretan mellan två Leca murblock. Leca Isoblock används till bärande ytterväggar.

Weber Leca Isoblock balkblock

Leca Isoblock Balkblock används över väggöppningar samt i murkrön. Blocken kompletteras med en lös isoleringsskiva och gjutes med betong. Vikt 14,0 kg/st.

Balkblocksisolering för isolering av Leca Isoblock Balk 29x19x29,5 samt 35x19x29,5