Golvavjämning

Avjämningsmassor

Weber Floor 644 värmegolvspackel

Fiberförstärkt avjämning. Lämpligt för värmegolv.

Weber Floor 4150 fine flow

Fin, pumpbar och självutjämnande avjämningsmassa för golv.

Golv övrigt

Weber Floor 4716 Primer

Binder damm och lösa partiklar och hindrar att luftbubblor stiger upp från underlaget och bildar blåsor på ytan.

Golvavjämning

Handspackel

Weber Floor 4040 combi rapid DR

Floor 4040 DR är ett dammreducerat fin och byggspackel med pastakonsistens.

Golvbruk

Weber Floor 318 snabbslipsats grov

Snabbhårdnande golvbruk som ger en något grövre struktur än avjämningsmassor.